Omschrijving (toelichting)

In 2021 is met de regiopartners een regionale koers opgesteld. Deze is als bouwsteen voor de lokale Omgevingsvisie voorgelegd. In 2022 stellen we onze lokale Omgevingsvisie vast. In deze Omgevingsvisie is aandacht voor de grotere ontwikkelingen op ruimtelijk gebied (economie, wonen, buitenruimte etc.). Op basis van de lokale Omgevingsvisie wordt gewerkt aan een Omgevingsplan Gooise Meren en worden programma's uitgewerkt. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022