Omschrijving (toelichting)

Op regionaal niveau vindt aansluiting plaats tussen werkgevers en opleidingsorganisaties. Op basis hiervan wordt vanuit het Leer-Werk-Loket een sluitend scholingsaanbod voor uitkeringsgerechtigden gecreëerd in kansrijke sectoren van de arbeidsmarkt. Dit vindt plaats in de vorm van werkplekken of leerwerkplekken in bijvoorbeeld de zorg en de techniek/energietransitie.

We bestrijden jeugdwerkeloosheid op regionale schaal door jongeren middels een passende opleiding vaardig te maken voor de arbeidsmarkt. Opleidingen moeten aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarbij vindt samenwerking plaats met het (MBO-)onderwijsveld, de werkgevers en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).

Omschrijving (label)
Begroting 2022