Omschrijving (toelichting)

Door uitvoering te geven aan de in de Visie Aan de Gooise Kust benoemde kansen en aanbevelingen, geeft Gooise Meren een impuls aan (water)recreatie en toerisme aan de kust, aan de hand van de versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed

Omschrijving (label)
Begroting 2022