Omschrijving (toelichting)

  • Het is nodig  dat mantelzorgers makkelijker om (informele) hulp vragen, delen of geven. Dit doen we samen met onze partners die mantelzorgers ondersteuning bieden. In 2021 is de pilot Klantreis Mantelzorg afgerond.  In de pilot maakten we mantelzorgers eerder bewust van de taken en uitdagingen die op hen afkomen. Eind 2021/begin 2022 geven we hieraan vervolg in de vorm van een Actieplan Mantelzorg.
  • Het Alzheimercafé krijgt structureel een plaats binnen de verschillende kernen van Gooise Meren als de in 2021 gestarte pilot een succes blijkt.  Het Alzheimercafé is  een ontmoetingsplek voor inwoners met dementie, hun naasten, professionals  en hun mantelzorgers.  Het café is een methodiek om mensen met dementie en hun naasten een eigen stem te geven en isolement te doorbreken. Ook is het bedoeld om bewustwording van de ziekte te stimuleren.

Omschrijving (label)
Begroting 2022