Omschrijving (toelichting)

De MRA (Metropool Regio Amsterdam) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven. In februari 2020 is de MRA agenda 2020 - 2024 vastgesteld. In het najaar van 2021 wordt gekozen voor een nieuwe governancestructuur, inclusief aangeapst samenwerkingsafspraken. Deze voorzien in een meer transparante vorm van samenwerken en een grote rol van de betrokken raden. Door deze ontwikkeling wordt de begroting 2022 medio oktober vastgesteld,  met hier aan gekoppeld het werkplan MRA voor 2022.  Inhoudelijk zal de lijn uit de MRA agenda 2020 - 2024 worden gevolgd, met  16 uitvoerende onderdelen. De regiogemeenten zijn trekkerschap van het onderdelen landschap, wonen  en duurzame mobiliteit. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022