Omschrijving (toelichting)

We hanteren de  de strategische nota verbonden partijen als een kader voor de sturing op verbonden partijen.  

Omschrijving (label)
Begroting 2022