Omschrijving (toelichting)

De extra incidentele middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs besteden we vooral aan de doelgroepen voor wie de lockdowns tot achterstanden hebben geleid. We denken dan bijvoorbeeld aan de kinderen met een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en nieuwkomersleerlingen. We voeren het plan uit dat in het vierde kwartaal van 2021 is opgesteld.

Omschrijving (label)
Begroting 2022