Omschrijving (toelichting)

Het Sportakkoord is getekend en de gemaakte plannen worden met de betrokken partners tot uitvoering gebracht. Onder andere op het gebied van vitale sportaanbieders & een positieve sportcultuur worden stappen gezet. Er wordt Gooise Meren breed actief ingezet op het ondersteunen van verschillende verenigingen bij het opleiden van (vrijwillige) coaches om sport als middel te gebruiken voor competentieontwikkeling bij de jeugd. Op deze manier dragen verenigingen actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van hun jeugdleden en worden sportverenigingen maatschappelijk gezien nog relevanter. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een sportraad verkend.

Omschrijving (label)
Begroting 2022