Omschrijving (toelichting)

De gemeente kan een inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarom voeren we de lokale inclusieagenda ‘Iedereen doet mee, 2022-2025’ uit. Dit beleidsplan is in samenspraak met inwoners, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners opgesteld en wordt in december 2021 door de Raad vastgesteld.
In 2022 werken we in Gooise Meren aan:
o Het vergroten van de bewustwording binnen en buiten de gemeentelijke organisatie
o Het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigheid, in het bijzonder die van de doelgroep LHBTI
o Het vergroten van de (digitale) toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie
o Het ontwikkelen van een aanpak voor de uitsluiting van laaggeletterden
o Inclusief Bouwen en Wonen

o Toegankelijkheid van vrijetijdsvoorzieningen, in het bijzonder sporten.

Omschrijving (label)
Begroting 2022