Omschrijving (toelichting)

In 2022 maken wij een start met de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, welke wij in 2021 opstellen. Hierbij nemen wij maatregelen om aangewezen locaties in stedelijk gebied klimaatbestendig te maken.

Omschrijving (label)
Begroting 2022