Omschrijving (toelichting)

Twee keer per jaar legt de Rijksoverheid iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op. Voor 2021 is het aantal te huisvesten statushouders in Gooise Meren verdubbeld (76 personen ten opzichte van 44 personen in 2020). De woningcorporaties zetten zich in om ook in 2022 voldoende woningen beschikbaar te stellen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022