Omschrijving (toelichting)

De harmonisatie van buitensportaccommodaties is in uitvoering. De financiële gevolgen hiervan worden verwerkt in de onderhoudsbegrotingen. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022Toelichting

--

Kwaliteit

Dit project ligt op schema. begin 2022 worden de laatste transacties afgerond.