Omschrijving (toelichting)

Tijdens renovaties wordt tijdelijke huisvesting ingezet als dat nodig is. Hiermee wordt het onderwijs zo goed mogelijk gecontinueerd. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022