Omschrijving (toelichting)

Bereikbaarheid van woon-, werk- en winkelgebieden is essentieel voor het goed kunnen functioneren van een stad. Tegelijkertijd willen wij dat woongebieden niet worden gebruikt als ‘sluiproute’. Duidelijk aangeven waar het verblijfsgebied begint is daarbij van belang. Overgangen naar 30 km zones zijn vaak ‘sober’ vormgegeven. In 2022 inventariseren wij locaties die verbetering behoeven.

Omschrijving (label)
Begroting 2022