Omschrijving (toelichting)

Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor het organiseren van een sportactiviteit voor specifieke doelgroepen en voor de organisatie van een kleinschalig sportevenement waar saamhorigheid, ontmoeting en toename van sportdeelname centraal staan. Nu corona minder impact krijgt op te organiseren activiteiten willen we een impuls aan deze subsidiemogelijkheden geven.

Omschrijving (label)
Begroting 2022