Omschrijving (toelichting)

De gemeente steunt het burgerinitiatief Zonnegeluidswal bij het Naarderwoonbos en werkt samen met de initiatiefnemers om dit idee tot een succes te maken. Het initiatief behelst een geluidswal die als een oplossing dient voor geluidsoverlast en zonnepanelen in kader van duurzaamheid. Het voorbereidingskrediet voor dit project is door de raad vastgesteld, wat betekent dat we de verdere uitwerking van het project en ontwerp van de geluidswal kunnen voortzetten.

Omschrijving (label)
Begroting 2022