Omschrijving (toelichting)

Rond de aanvangstijden van scholen is er regelmatig sprake van enige verkeerschaos. Omdat ouders de situatie als erg onveilig ervaren, wordt er vaak voor gekozen om de kinderen met de auto naar school te brengen. Dit is één van de oorzaken van de chaos omdat er geen ruimte is voor al die auto’s. Naast het stimuleren om met de fiets te komen, draagt een duidelijk herkenbare schoolzone met een lagere maximum snelheid bij aan verkeersveilig gedrag. In 2022 wordt de evaluatie van reeds aangelegde schoolzones uitgewerkt tot een standaard vormgeving van schoolzones in Gooise Meren. Vervolgens wordt een start gemaakt met de realisatie van schoolzones, daarvoor wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Omschrijving (label)
Begroting 2022