Omschrijving (toelichting)

Om erfgoed als kennisbron in te zetten en er op voort te borduren, is het belangrijk om het erfgoed in kaart te brengen en kennis te delen. Onze erfgoedpartners spelen daarin een grote rol. Ook hebben zij een taak in het onder de aandacht brengen van ons erfgoed en het betrekken van een breder publiek. Een aantal historische kringen en organisaties die de Open Monumentendag organiseren ondersteunen we met een subsidie. In 2022 houden we de bestaande subsidies tegen het licht en onderzoeken we of andere verenigingen mogelijk in aanmerking komen. Dit doen we samen met het onderzoek naar subsidies aan culturele instellingen. Met elkaar gaan we vaststellen welke afwegingen we maken om subsidie toe te kennen. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022