Omschrijving (toelichting)

De gemeenten werken binnen de Veiligheidsregio en Bevolkingszorg al samen en zoeken de samenwerking op met de directe buurgemeenten. Zo kan men elkaar ondersteunen en waar nodig vervangen wanneer er een ramp of crisis is in een gemeente. Wij stimuleren dat het eigen personeel ook deelneemt aan regionale piketten voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wij trainen de sleutelfunctionarissen en medewerkers. Regionale trainingen worden aangeboden vanuit Bevolkingszorg. We bieden, waar nodig, maatwerk aan door middel van in-company trainingen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022