Omschrijving (toelichting)

Passende participatie draagt bij aan ons professioneel handelen en loont. Het resultaat is: beter bruikbare inbreng, meer doorwerking van de inbreng, meer tevredenheid over het proces en meer draagvlak voor uiteindelijke besluiten. Kortom: betere besluitvorming. Het is geen garantie voor instemming en tegenstellingen van belangen zullen blijven bestaan, maar zorgt wel voor meer duidelijkheid en begrip. Het verder professionaliseren van de participatie is dan ook een noodzaak. In 2022 zullen binnen de gemeentelijke organisatie weer trainingen Participatie worden gegeven en zal de participerende manier van werken die in de participatieleidraad staat beschreven steeds meer worden toegepast. We willen als organisatie de beweging maken van dure inhuur naar het meer zelf inzetten van participatie. Opzet is om het participatieproces tussentijds en aan het einde te evalueren. Dit draagt onder andere bij aan een effectiever leer-en ontwikkelklimaat.
In 2022 leggen we aan de raad een besluit voor over de mate van participatie bij de verschillende type bouwprojecten in het kader van de Omgevingswet. Ook worden de participatie- en inspraakverordening ter besluitvorming voorgelegd.

Omschrijving (label)
Begroting 2022