Omschrijving (toelichting)

De accountmanager ondernemers houdt doorlopend pro-actief contact met bedrijven, de bedrijvenfederatie en ondernemersvertegenwoordigers. Hierdoor hebben we een goed beeld van de dynamiek binnen ons bedrijfsleven.

Om het accountmanagement en het economisch beleid verder te verbeteren en te ondersteunen zetten we een Manager Vitale Kernen in (voorheen Dorpsmanager genoemd).

Omschrijving (label)
Begroting 2022