Omschrijving (toelichting)

Conform het in het strategische accommodatiebeleidsplan vastgestelde en ander bovenliggend beleid, o.a. de erfgoedvisie en de kunst en cultuur visie is een portefeuilleplan opgesteld. Daarin is aangegeven wat in de kernportefeuille hoort. Panden die niet relevant zijn en geen bijdrage leveren aan de beleidsdoelen en niet maatschappelijk relevant zijn, zullen worden afgestoten. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022