Omschrijving (toelichting)

Uit het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam (2016) blijkt dat er rond 2030 sprake is van een toenemende druk op het infrastructuurnetwerk in de Gooise Meren. In Gooi en Vechtstreek neemt uitgaande pendel over de weg en het spoor toe als het gevolg van de krimp van werkgelegenheid. Het is belangrijk de verbeterde doorstroming van de A1 te behouden. Het stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer wordt gezien als middel om het wegverkeer te verminderen. Met de MRA en de Regio Gooi en Vechtstreek hebben wij de intentie om het fietsgebruik te bevorderen en OV knooppunten beter bereikbaar te maken door aanleg van een hoogwaardig fietsroute netwerk. Inmiddels zijn wij ook een inspanningsverplichting aangegaan. In 2022 zullen wij samen met provincie en regio routes prioriteren en verder uitwerken naar straatniveau zodat er concrete voorstellen komen, voorzien van kostenraming en planning. Er zijn twee routes zeer kansrijk: dit zijn de routes van Hilversum naar Amsterdam en van Huizen naar Bussum (station Naarden-Bussum ).

Omschrijving (label)
Begroting 2022