Omschrijving (toelichting)

Elk gebied in Gooise Meren is anders. Daarop inspelen vraagt maatwerk en flexibiliteit van onze organisatie en van onze partners in de samenleving. We luisteren naar wat de inwoners in een buurt of wijk belangrijk vinden. En we kijken goed naar beschikbare data van elke wijk en buurt. We spelen in op kansen en problemen. En voeren een continue dialoog over wat de belangrijkste opgaven in de wijk zijn die om actie vragen. De wijkagenda’s helpen daarbij.

In 2022 maken wij voor een aantal wijken een initiële wijkagenda. Deze bestaat uit een wijkprofiel en een 'praatplaat', dat wil zeggen een op analyse en plannen gebaseerd overzicht van welke kant het met de wijk op kan gaan: van grote zorgen/opgaven tot goede voornemens. De uiteindelijk wijkagenda zal bestaan uit een overzicht van plannen van gemeenten, partners en inwoners die deze zorgen/opgaven adresseren en de voornemens in plannen hebben omgezet.

De wijkagenda's bieden aldus overzicht en inzicht en zijn een hulpmiddel voor het goede gesprek. De wijkagenda's zijn wel een stap in het komen tot een meer wijkgerichte aanpak en het samen bepalen wat goed is voor de wijk. De wijkaanpak zal op wijkniveau de verwevenheid tussen diverse opgaven zoals onderwijs, openbare ruimte, wonen, leefbaarheid, veiligheid zichtbaar maken.

Omschrijving (label)
Begroting 2022