Omschrijving (toelichting)

Na de definitieve vaststelling van de TVW kan gestart worden met het opstellen van de Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). In een WUP wordt vastgelegd op welke manier een buurt aardgasvrij gemaakt gaat worden. Daar moet in ieder geval in komen te staan:
a. De planning waarop de buurt (stapsgewijs) aardgasvrij wordt;
b. Wanneer de toelevering van aardgas wordt beëindigd;
c. Welk alternatief voor aardgas wordt gekozen;
d. Welke concrete fysieke maatregelen daarvoor nodig zijn in de openbare ruimte en in de gebouwen;
e. Welke investeringen er door wie gedaan moeten worden;
f. Welke keuzeruimte er is voor individuele bewoners;
g. Hoe de participatie heeft plaatsgevonden en welke partijen betrokken zijn bij deze planning en keuze voor aardgasvrij alternatief;
h. Op welke wijze de keuze is gemaakt om voor deze strategie te gaan (met o.a. motivatie als er niet voor de variant met de laagste maatschappelijke kosten is gekozen).


Wanneer het aquathermieproject in Muiderberg, afhankelijk van positieve besluitvorming hierover, in 2022 kan worden doorgezet, zal voor de kern Muiderberg begonnen worden met het eerste Wijkuitvoeringsplan.

Omschrijving (label)
Begroting 2022