Omschrijving (toelichting)

In 2021 wordt de nota bodembeheer afgerond met als basis de bodemkwaliteitskaart. De nota legt de beleidsmatige kaders uit met betrekking tot grondverzet in de gemeente en wordt integraal opgesteld zodat deze aansluit bij de Omgevingswet en de Omgevingsplannen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022