Omschrijving (toelichting)

Op basis van de visie "Aan de Gooise Kust" en het vooronderzoek naar verschillende scenario’s voor een ligplaatsenverordening dat afgelopen jaar is uitgevoerd, stellen we voor Gooise Meren een ligplaatsenverordening op. Deze verordening biedt een toetsingskader voor de uitgifte van ligplaatsvergunningen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022