Omschrijving (toelichting)

In 2022 zal een integrale jeugdnota gereed zijn, conform de opgave in het CUP. In 2021 is hiervoor veel input opgehaald, onder andere in werkbezoeken aan het kinder- en jongerenwerk van Versa Welzijn en via een jongerenparticipatie-traject ‘Slimpact’ van Stichting Talents and Dreams (STAD). De oplevering van de nota heeft mede door de coronatijd vertraging opgelopen.

Onderdelen van het jeugdbeleid zijn reeds vastgelegd in diverse nota’s ( Beleidskader Onderwijskansen; Beweeg- en sportvisie 2017-2021; Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, Woonvisie 2017-2025; (concept) Gezondheidsnota 2022-2025; (concept) Cultuurvisie 2022-2028). Met de integrale jeugdnota zijn voortaan verschillende beleidsterreinen met elkaar verbonden en waar mogelijk wordt de samenwerking meer gestimuleerd.  De zogenoemde Kansencirkel komt ook aan bod. Waar liggen onze opgaven? Waar geloven we in? Wat laten we los, en waar willen we juist op inzetten de komende jaren?  Daarbij is er oog voor kostenbeheersing.

Omschrijving (label)
Begroting 2022