Omschrijving (toelichting)

Eind 2022 loopt het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (2019-2022) af. In een nieuw plan vertalen wij de doelstellingen van de Omgevingsvisie op het gebied van de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) door naar strategie, activiteiten en kosten en bepalen wij de ontwikkeling van de rioolheffing voor 2023 en verder.

Omschrijving (label)
Begroting 2022