Omschrijving (toelichting)

We zetten de ingezette ondersteuning aan de samenwerking van de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de GGD-en voort. De samenwerking met Flevoland geschiedt op basis van een samenwerkingsovereenkomst (SOK). 

Omschrijving (label)
Begroting 2022