Omschrijving (toelichting)

De woningmarkt in Gooise Meren staat onder druk. Bovendien is het aantal ontwikkellocaties in gemeentelijk bezit beperkt. In deze omstandigheden is het niet altijd vanzelfsprekend dat er voldoende woningen worden gerealiseerd in het betaalbare en middensegment. Hierop willen we meer regie voeren. Een van de manieren is het gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid (Besluit ruimtelijke ordening) tot het vastleggen van percentages van bepaalde woningbouwcategorieën (sociale huur, middensegment) in nieuw vast te stellen bestemmingsplannen. In 2021 zijn we gestart met het opstellen van een doelgroepenverordening. Deze wordt in 2022 afgerond. Door middel van de doelgroepenverordening kan de gemeente percentages vastleggen van bepaalde gewenste wooncategorieën in bestemmingsplannen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022