Omschrijving (toelichting)

We hebben als ambitie om erfgoed in zetten als vertrekpunt en dragende kracht bij ruimtelijke ontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de initiatiefnemer. Met een cultuurhistorische waarden- en beleidskaart worden de waarden op perceelniveau zichtbaar. Op deze wijze is snel inzichtelijk waar met cultuurhistorische waarden rekening moet worden gehouden en waar cultuurhistorie een ondergeschikte rol speelt. Met de kaart die we in 2022 willen realiseren, verankeren we erfgoed in het Omgevingsplan.

Omschrijving (label)
Begroting 2022