Omschrijving (toelichting)

Als de beleidsvisie 2022-2028  in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad, dan kan het uitvoeringsprogramma worden opgesteld. In de visie staan acties die daarin worden uitgewerkt. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022