Omschrijving (toelichting)

In 2022 zetten wij de trainingen aan ketenpartners voort om inzicht te krijgen en te behouden in het proces van radicalisering en het herkennen en duiden van signalen. Waar mogelijk sluiten we aan bij regionale trainingen, waar nodig zullen we dit ook lokaal organiseren.

Omschrijving (label)
Begroting 2022