Omschrijving (toelichting)

De Rijksoverheid heeft in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV2030) een nieuwe visie op de verkeersveiligheidsaanpak ontwikkelt. In 2021 is samen met de regiogemeente een risicoprofiel gemaakt. Op basis van het risicoprofiel worden risico-indicatoren ontwikkelt om verbetering uniform te kunnen meten. In 2022 wordt samen met de provincie en de regiogemeenten een uitvoeringsprogramma gemaakt. De reeds in de begroting opgenomen ongevallenknelpunten als die in de Bollelaan worden aangepakt en afgerond.

Omschrijving (label)
Begroting 2022