Omschrijving (toelichting)

In 2021 is de gemeente gestart met het verder ontwikkelen van een visie op het gebied van wonen en zorg. Hiervoor voeren we een onderzoek uit naar het huidige aanbod aan woon-en zorgvormen en de toekomstige behoefte van mensen die langer zelfstandig willen wonen en van kwetsbare groepen. De inzet van de visie wonen en zorg is de verwachte toekomstige vraag en het beschikbare aanbod meer met elkaar in balans te brengen, waar mogelijk per kern. Een gekoppeld uitvoeringsprogramma maakt het mogelijk de voortgang te monitoren.

Omschrijving (label)
Begroting 2022