Omschrijving (toelichting)

Vanuit het Klimaatakkoord wordt de plaatsing van vele oplaadpalen voor auto’s als noodzakelijk gezien. Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur moeten vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos rijden. In 2022 gaan wij verder met het ‘vraag-gestuurd’ plaatsen van oplaadpalen. Bij oplaadpalen die zo intensief worden gebruikt dat er wachtrijen ontstaan, worden ‘data-gestuurd’ palen bijgeplaatst. Alleen op grotere parkeerterreinen en bij nieuwbouwontwikkelingen worden ‘aanbod-gestuurd’ oplaadpalen geplaatst (op voorhand). Wij volgen daarbij de richtlijnen van de MRA. Ook in 2022 houden wij het gebruik van de oplaadpalen nauwlettend in de gaten. In 2022 komen we met een plan hoe in de komende jaren tot 2030 voldoende oplaadpunten gerealiseerd kunnen worden.

Omschrijving (label)
Begroting 2022