Omschrijving (toelichting)

In de Programmabegroting zijn verplichte indicatoren opgenomen. Over het algemeen zeggen de verplichte indicatoren onvoldoende over de effectiviteit van het beleid. In 2020 zijn we gestart met het ontwikkelen van eigen indicatoren, die wel informatie geven over de effectiviteit van het beleid en daarmee sturingsmogelijkheden geven. In de voorliggende Programmabegroting 2022 zijn voor programma 2, 5 en 6 indicatoren opgenomen. In 2022 gaan we aan de slag met het ontwikkelen van indicatoren voor de overige programma’s.

Omschrijving (label)
Begroting 2022