Omschrijving (toelichting)

Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) is op regionaal niveau onderzocht welke gebieden geschikt zijn voor het opwekken van zon- en windenergie. In de RES 1.0 is vastgesteld dat in Gooise Meren het zoekgebied langs de A1, ter hoogte van Muiden en het Naarderbos, verder onderzocht gaat worden voor het opwekken van zon- en windenergie. Naast dit vastgestelde zoekgebied zijn er diverse informele zoekgebieden, waarvan we het potentieel voor energieopwekking gaan onderzoeken. Het Grote-dakenplan sluit hierbij aan. Het uitgangspunt van de gemeente is dat vooral de inwoners profiteren van de uiteindelijke projecten. Bij het onderzoek van zoekgebieden worden daarom belangrijke stakeholders, zoals inwoners en energiecoöperatie Wattnu, betrokken.

Omschrijving (label)
Begroting 2022