Omschrijving (toelichting)

Het makelen van huisvestingsvragen en -aanbod is een continu proces. Daarbij beogen we om locaties zo goed mogelijk te benutten zodat een optimale bezettingsgraad ontstaat. 

Voor achterlaatlocaties wordt proactief naar een andere functie gezocht, als deze niet mogelijk of gewenst is, kan de locatie afgestoten worden.  

Omschrijving (label)
Begroting 2022