Omschrijving (toelichting)

We versterken de samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties (Vogelhospitaal, Dierenasiel, Egelopvang en Dierenambulance) en samenwerkingspartners zoals het Goois Natuurreservaat en de Dierenbescherming.

De samenwerking met de andere regiogemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek wordt voortgezet, met als doel een regionale versterkte aanpak, die onze dierenwelzijnsorganisaties ondersteunt om hun taken uit te kunnen blijven voeren.

 

Omschrijving (label)
Begroting 2022