Omschrijving (toelichting)

Eind 2021 hebben we het nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld voor de komende vier jaar (2022-2025). De speerpunten zijn opgesteld op basis van onder meer de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 en de resultaten van de gezondheidsmonitor van de GGD onder jeugd, volwassenen en ouderen. Daarnaast geven we in 2022 invulling en uitvoering aan het lokale preventieplan waarvoor we subsidie ontvangen van het ministerie van VWS. Onze ambitie is dat in Gooise Meren iedereen, van jong tot oud, gelijke kansen heeft op een gezond leven. We gaan aan de slag met zes thema's voor een gezonder Gooise Meren: gezonde leefstijl, verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen en wijken, mentaal welbevinden; gezond opgroeien, vitaal ouder worden en gezonde leefomgeving. Daarnaast bouwen we actief aan praktische netwerken rondom gezondheid en preventie waarin wij een initiërende, faciliterende en waar nodig sturende rol pakken.

Omschrijving (label)
Begroting 2022