Omschrijving (toelichting)

De modernisering betreft het vaststellen van parkeernormen, gedifferentieerd naar woonkern, doelgroep en/of soort gebied, het op maat inzetten van parkeerregulering, het digitaliseren van betalingen en te komen tot een eigentijdse vorm van handhaving en dienstverlening. Hiertoe wordt onderzocht welke kansen kenteken-parkeren ons biedt, waarbij handhaving met scanauto’s mogelijk wordt.
Verder wordt er een vervangingsschema opgesteld voor verouderde parkeerapparatuur.
De parkeerverordening wordt dusdanig aangepast dat het mogelijk wordt toekomstige bewoners minder of geen parkeervergunningen te verstrekken.

Omschrijving (label)
Begroting 2022