Omschrijving (toelichting)

Er is bij onze inwoners en organisaties behoefte aan een overzicht van  lokale instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening. Zo'n overzicht maakt het makkelijker om de juiste laagdrempelige hulp- en ondersteuning te vinden of te bieden.  Ook bevordert het de samenwerking tussen organisaties in het voorveld. In 2022 onderzoeken we verder of deze (te ontwikkelen) kaart te koppelen is aan de digitale kaarten die horen bij de Omgevingsvisie.

Omschrijving (label)
Begroting 2022