Omschrijving (toelichting)

Wanneer wij regenwaterriolering aanleggen in openbaar gebied, vragen wij bewoners om de dakoppervlakken, die afvoeren naar de straatzijde, af te koppelen van de riolering. Bewoners die mee willen werken, kunnen de werkzaamheden tijdens de looptijd van het project door (en op kosten van) de gemeente laten uitvoeren.

Omschrijving (label)
Begroting 2022