Omschrijving (toelichting)

De Stichting Gooise Meren Marketing brengt in opdracht van de gemeente het rijke aanbod van de kernen samen. Ze brengt de rijke geschiedenis, cultuur, natuur en lifestyle van de gemeente actief onder de aandacht van inwoners en bezoekers. Per kern, per activiteit, per dienst, per product én als geheel. De marketingorganisatie heeft een initiërende en ondersteunende rol: ze verbindt, informeert, activeert, inspireert en amuseert.

We zetten met deze organisatie in op een gemeente waar werken en ondernemen hand in hand gaan met wonen en ontspanning. De marketingorganisatie brengt op een professionele manier het tot nu toe gefragmenteerde aanbod bij elkaar en presenteert het aanbod overzichtelijk. Ze organiseert en stimuleert de samenwerking tussen belanghebbende organisaties om optimale synergie te bereiken met de bestaande middelen.

In 2021 is het gelukt om een vijfkoppig –onbezoldigd- bestuur te werven en er zijn 3 professionals aangetrokken. Hoewel er sprake is van een deskundige organisatie met een goed netwerk is ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk ter verdere professionalisering van deze organisatie.

Omschrijving (label)
Begroting 2022