Omschrijving (toelichting)

In samenwerking met Versa Welzijn is een subsidieverzoek voor eenmalige gelden ingediend bij het Rijk voor het project maatschappelijke diensttijd.  Dit project stimuleert jongeren  om vrijwilligerswerk te doen bij verschillende organisaties.  Het doel is ervaringsdeskundigheid, maatschappelijke impact en ontmoeting

Omschrijving (label)
Begroting 2022