Omschrijving (toelichting)

Wij leveren onze bijdrage aan de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De coöperatie zorgt onder andere voor het bevaarbaar houden van het Gooimeer. Voor het bevaarbaar houden van het IJmeer werken wij samen met belanghebbende gemeenten en de provincie Noord-Holland in het Samenwerkingsverband Maaien Waterplanten IJmeer - Markermeer.

Omschrijving (label)
Begroting 2022