Omschrijving (toelichting)

Wij hebben relevante beheersmaatregelen Verkenning 'Naar een financieel gezond sociaal domein' (regionale studie) voor jeugd (en Wmo) vertaald in de begroting. Het jaar 2022 is een implementatiejaar waarvoor eerst nog kosten gemaakt worden.

We treffen in lijn met de Verkenning voorbereidingen voor maatregelen op de volgende thema's:

Lokaal: 1. Van vindplaats naar werkplaats regulier onderwijs;  2. Toegang aanscherpen begeleiding/ dagbesteding; 3. Grip op uitgaven; 4.  Versterken kostenbewustzijn; 5.  Vergroten uitstroom Jeugdwet.

Regionaal (coördinatie Regio): 1. In dialoog verwijzen effectieve jeugdhulp; 2. Uitvoeringsagenda jeugd verblijf; 3. Onderzoek toegang en bekostiging jeugd verblijf;  4. Eenvoudige zorg bij complexe situaties (pilot). 

 

Omschrijving (label)
Begroting 2022