Omschrijving (toelichting)

Wij hebben relevante beheersmaatregelen Verkenning 'Naar een financieel gezond sociaal domein' (regionale studie) voor Wmo (en Jeugd) vertaald in onze begroting. Het jaar 2022 is een implementatiejaar waarvoor eerst nog kosten gemaakt worden.

We treffen in lijn met de Verkenning voorbereidingen voor maatregelen op de volgende thema's:

Lokaal: 1. Algemene voorziening huishoudelijke hulp;  2. Toegang aanscherpen begeleiding/ dagbesteding; 3. Grip op uitgaven;  4. Versterken kostenbewustzijn.

Regionaal: 1. Versoberen huishoudelijke hulp; 2. Verhogen reizigersbijdrage Wmo-vervoer (sociaal-recreatief).

Omschrijving (label)
Begroting 2022